Siirry tuotetietoihin
1 / 1

Stigar till medieläskunnighet. Småbarnspedagogiken och förskolan.

I handboken för pedagoger beskrivningarna av god pedagogisk praxis som publicerats i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet samt praktiska exempel som lämpar sig för alla åldersgrupper.

Exemplen i handböckerna för medieläskunnighet stöder både färdigheter i att tolka och bedöma medier, att producera media samt verka i mediemiljöer.

Obs. Beställ ett ex. per daghems- eller förskole-enhet, eller familjedagvård. 

Ladda ned broschyren.